• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Palackzárások összehasonlítása

Mi kell ahhoz, hogy a bor hibátlanul fejlődjön a boros palackban? Hogyan tudjuk megőrizni a frissességét, az eleganciáját, a színét, az aromáit? Létezik tökéletes, mindenféle borstílushoz megfelelő zárás?

Évszázadok óta használjuk a parafadugót. Korábban azt hittük, hogy ez a válasz a fenti kérdésre. Most pedig sorra jelennek meg azok a zárási módok, amelyek a bor optimális érésének reményével kecsegtetnek.

Mért is kell a lecserélni parafadugót? A kvázi tökéletes zárási mód sorsát a benne olykor kialakuló dugóíz pecsételte meg. Ugyan még a legtöbb helyen erős a fogyasztói kötődés a klasszikus záró elemhez, de egyes országok (pl. Új-Zéland) már lassan teljesen leváltják csavarzárra, vagy műanyag dugóra.

A parafadugó gyártó cégek sorra dolgoznak ki olyan technikákat, amelyekkel mentesíthetik a parafadugót a TCA (triklóranizol) okozta kellemetlen illat-ízhatásoktól. Ilyenek például a gőzzel történő fertőtlenítés, a ROSA-ejárás (Rate of Optimal Steam Application), a szuperkritikus fluid extrakciós (gázok nyomás hatására bekövetkező cseppfolyósodásán alapuló) eljárás elvén működő Diamond-módszer (DIAM), a mikrohullámot használó Delfin-módszer (direct environmental load focused inactivation), a hidrodinamikus eljárás, az INOS II, a Suberase (enzimes)-kezelés és a különböző biotechnológiai műveletek, amelyek keretében klóranizol lebontó mikroorganizmusokat használnak fel (GOODE, 2006; KAINER, 2005; SPONHOLZ, 2002). Ezek többsége azonban még jobbára kísérleti stádiumban van.

Ugyanakkor a helyettesítő zárási módok borra gyakorolt hatása sem teljesen tisztázott. Kísérletünkben azt vizsgáltuk, hogy a hazánkban „elterjedt” parafadugó, szintetikus dugó és a csavarzár hogyan befolyásolja a bor minőségét. Továbbá számít-e az érlelés során a palackok helyzete? Állítva vagy fektetve érdemes tárolni a borokat?

A kísérlet tervezésekor azért választottuk az Irsai Olivér, a Chardonnay és a Cabernet sauvignon fajtákat, mert mindháromból más típusú bor készíthető. Az Irsai Olivér egy gyorsan fejlődő bort adó, illatos fajta, amely esetében nagyon fontos az elsődleges aromaanyagok és a bor frissességének megőrzése. A Chardonnay testesebb bort adó fajta, határozott savgerinccel, összetettebb, de kevésbé intenzív aromákkal. Egy ilyen bort hosszabb időn keresztül is lehet palackban érlelni. A vörösborszőlő-fajta esetében pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy csak a hagyományos -egyben sokak által e bortípus kizárólagos zárási módjaként elképzelhető- parafadugó, vagy más zárási mód is elfogadható-e az érleléséhez.

Az általunk vizsgált paraméterek között a borok kén-dioxid tartalmának, acetaldehid-tartalmának és a színének változása szerepelt.

A borok illat-zamatanyagainak átalakulásában fontos szerepe van a bor redukciós-oxidációs viszonyainak. A bor érését számos faktor befolyásolja, de talán az egyik legfontosabb a bor kén-dioxid tartalma. A kénnek speciális szerepe van, mert egyrészt redukáló (antioxidáns) hatású, másrészt íz-zamatmegőrző és színstabilizáló funkcióval is bír (EPERJRESI et al. 1998).

A borok kénessavtartalmának vizsgálata alapján megállapítható, hogy a parafadugóval zárt minták viszonylag jól megőrizték kénessavtartalmukat. Az acetaldehid-tartalom tekintetében viszont nem egyértelműek az eredmények. Az Irsai Olivér és a Cabernet sauvignon boroknál nőtt, a Chardonnay fajta esetében kissé csökkent. A vörösborok mindegyikében nagy mértékű növekedést tapasztaltunk, különösen a parafadugós boroknál. A vörösborokban megfigyelt növekedés vélhetően az alacsonyabb szabad kénessavtartalmukkal függ össze.

A fehérborok színében egyes kezelések között nem volt tetemes különbség, ez a megfelelően magas kiindulási szabad kénessavszinteknek is köszönhető. A vörösborok színárnyalata egyik tételnél sem érte el a 0,8-as küszöbértéket, amelyen felül már barnatörésre hajlamosnak mondható lenne egy bor.

A boranalízisek alapján nincs jelentős különbség az állítva és a fektetve tárolt minták között. Az érzékszervi bírálatokon viszont a legjobban a fektetve tárolt, parafadugós borok szerepeltek. A több mint tíz hónapos érlelés alatt az Irsai Olivér borok sokat veszítettek frissességükből. Ennek ellenére a parafadugós, fektett kezelés jóvoltából sikerült megőrizni a fajtajelleges aromákat. A csavarzár ellenben egyáltalán nem adta vissza a tőle várt illat-, ízintenzitást.

A Chardonnay borok profilanalízise nem mutatott szignifikáns különbséget az egyes tételek között. A Cabernet sauvignonnál ugyan némely tulajdonságot tekintve (fajtajelleg, illatfrissesség, ízintenzitás) a műanyagdugós fektetve tárolt bor kiemelkedett, de a különbség, nem volt olyan határozott, mint az Irsai Olivér esetében.

Az első százpontos bírálat során egyértelmű volt a parafadugós fektetve tárolt borok előnye; a második (két hónappal későbbi) bírálatnál a vörösborok esetében eltérés adódott. A műanyagdugós fektetett tételhez képest a parafadugós borok elmaradtak, az illatukban, ízükben tapasztalt hibák miatt. Ez a bennük lévő magasabb acetaldehid-koncentrációval is indokolható. Érdemes lenne a jövőben azt vizsgálni, hogy a műanyagdugós tételek milyen hosszan tudják ezt a minőséget visszaadni, mert lehetséges, hogy a borok kezdeti fejlődésében még pozitív szerepet játszik az az oxigén-többlet, amelyet a műanyagdugó átenged.

A tárolási módokból következő eltérések nem konzekvensen jelentkeztek, így erre vonatkozólag határozott megállapítást nem tehetünk. A parafadugós boroknál viszont a fektetve tárolás egyértelműen kedvezőbbnek bizonyult.

Egy év után tehát nem mondható el, hogy az új zárási módok jobbak lennének a parafadugónál, sőt a hagyományos zárás az érzékszervi bírálatok alapján megfelelőbbnek bizonyult. Dugóízt, a vizsgálatban szereplő 90 palackból, egy esetben sem figyeltünk meg. Rövid távon a fektetve tárolás előnyei mutatkoznak, de ahhoz, hogy végleges következtetéseket vonjunk le, a kísérlet további folytatása, illetve egy hosszabb idejű (akár ötéves) tartamkísérlet lenne indokolt.

A korábban közölt fogyasztói felmérésünk azt igazolta, hogy alapvetően lényeges a borok megjelenése, de az ár-érték arányuk sokkal meghatározóbb a vásárlási döntésmechanizmusban. A tradícionális országokhoz hasonlóan még nálunk is többen ragaszkodnak a parafadugós zárhoz. A válaszadók a parafadugóval elégedettek, bármely bortípushoz elfogadják. A dugóíz problématikáját egyelőre csak a szakértő, vagy rendszeres borfogyasztók ismerik.

A fogyasztók a műanyagdugót és a csavarzárat nem tekintik egyenrangúnak a parafadugóval. A jövőben a borkészítési technológiában vélhetően nőni fog a zárási módok jelentősége. Már ma is egyre több borászat alkalmazza az új technikákat. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy a közeljövőben nem várható még hazánkban az alternatív palackzárási módok parafadugónál nagyobb arányú terjedése.

Források

EPERJESI, I.; KÁLLAI, M. MAGYAR, I. (1998): Borászat. Mezőgazda Kiadó, Budapest
GOODE, J. (2006): Wine bottle closures. FlavourPress, United Kingdom, York
KAINER, GY. (2005): Bepillantás a palackzárások világába. Borászati Füzetek. 2005 (2) p. 27-29.
SPONHOLZ, W. R. (2002): Treatment of cork with suberase. 31st Annual New York Wine Industry Workshop, p. 113-116.
ULCZ, A. (2008): A különböző palackzárási módok összehasonlító értékelése. Diplomamunka, BCE ÉTK

pincefalvak.hu

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

 

Szavazások

Milyen gyakran jár pincefalvakban?
 


Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés