• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Biobor

Az ökológiai gazdálkodás olyan környezetkímélő és az emberi egészséget szem előtt tartó termelési forma, amely a termelés során a helyi erőforrásokat és a természetes folyamatokat részesíti előnyben a külső erőforrásokkal és természetidegen anyagokkal szemben, ezáltal a gazdaságon belül zárt anyag- és energiaáramlás megvalósítására törekszik. Ennek eredménye az egészséges és ízletes biotermék.

Mitől bio a biotermék?

A biotermékek előállítását élelmiszerek, takarmányok és mezőgazdasági eredetű alapanyagok esetén EU-szerte egységes - jogszabályban rögzített – előírásrendszer szabályozza, és egy független szervezet (pl. a Hungária Öko Garancia Kft.) rendszeresen ellenőrzi. A növényvédelemre és a tápanyag-utánpótlásra használt anyagok, valamint a feldolgozás során alkalmazható adalék- és segédanyagok köre szigorúan szabályozott, és genetikailag módosított összetevőket nem tartalmazhat a termék. Az ökológiai állatokat nem kezelik rutinszerűen antibiotikumokkal, nem kapnak hormonokat a gyorsabb gyarapodás érdekében, és etológiai igényeiknek megfelelő tartási körülményeket biztosítanak számukra az állat-jóllét elveit szem előtt tartva.

Aktuális jogszabályi háttér:

- a Tanács 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről és módosításai,
- a Bizottság 889/2008/EK rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról és módosításai,
- a „79/2009. (VI.30.) FVM rendelet" a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól” és módosításai

Miért hasznos/előnyös az ökológiai gazdálkodás?
Fentiek értelmében az ökológiai gazdálkodás nem csak az emberi egészség szempontjából bír hatalmas jelentőséggel, hanem aktív környezetvédelmi tevékenységnek tekinthető, hiszen:
hozzájárul a biológiai diverzitás (sokféleség) megőrzéséhez, növeléséhez;
- fenntartja, jó esetben fokozza a talaj termékenységét, biológiai aktivitását;
- védi a felszíni és felszín alatti vizeket, a levegőt, a talajt;
- hozzájárul a táj megőrzéséhez;
- takarékosan bánik a nem megújuló erőforrásokkal.
- Vagyis: hosszútávon fenntartható, ezáltal a következő nemzedékek életlehetőségeit sem korlátozza!

Ezen kívül számos társadalmi és gazdasági előnye is van:

- csökken a gazdálkodó függése a külső anyagoktól;
- megtartja a vidéki lakosságot, biztosítja megélhetésüket;
- magasabb jövedelmet és biztosabb értékesítést garantál (a bio-ágazat mind a termelés mind a fogyasztás oldaláról világszerte folyamatos növekedést mutat).

Hogyan lehet a szőlő bio szőlő?
A gazdálkodóknak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően be kell jelentkeznie az ellenőrzési rendszerbe, s tevékenységét valamely tanúsító szervezet ellenőrzése alatt folytatni.

Átállási idő: ültetvények esetén 3 év
- Az átállás kezdetétől számított 12 hónap elteltével betakarított növény: átállási termék.
- Az átállás kezdetétől számított 36 hónap elteltével betakarított növény: ökológiai termék.

Szaporítóanyag:
Az ökológiai gazdálkodás során ökológiai szaporítóanyagot kell felhasználni. Amennyiben azonban adott növényből nem szerezhető be ökológiai gazdálkodásból származó szaporítóanyag lehetőség van konvencionális vegetatív szaporítóanyag felhasználására.

Tápanyagutánpótlás és a talaj termékenységének fenntartása:
- megfelelő agrotechnika;
-  pillangós, zöldtrágya- vagy mélyen gyökerező növények vetése;
-  ökológiai (vagy ennek hiányában extenzív) állattartásból származó trágya;
-  egyéb ökológiai gazdálkodásból származó – lehetőleg komposztált - szerves anyagok;
-  a 889/2008/EK I. mellékletében feltüntetett anyagok és készítmények

Növényvédelem:
A károsítók elleni védekezésben az ökológiai gazdálkodó a megelőzésre koncentrál, nem pedig különböző herbicidek, inszekticidek és egyéb mérgek bevetésével igyekszik a termést megóvni és a hozamokat maximalizálni.
Fontos a megfelelő fajtaválasztás valamint a kártevők természetes ellenségeinek védelme, élőhelyük megőrzése.
A növényvédelem során a vonatkozó rendeletek által engedélyezett anyagok használhatók (889/2008/EK, II. melléklet)
A szőlőtermesztésben talán egyik leggyakrabban felhasznált anyag a rész, melynek maximálisan kijuttatható mennyisége 6 kg/ha/év.

Hogyan lesz a bor bio?
A bio-borra vonatkozó EU-bio szabályozás 2012. március 8-án jelent meg (A Bizottság 203/2012/EU végrehajtási rendelete) és most augusztus 1-től kell alkalmazni!

A legfontosabb előírások a teljesség igénye nélkül a következők:
- A borászati eljárásokban csak a 889/2008/EK rendelet VIII. a. melléklete által engedélyezett eljárásokat, termékeket és anyagokat alkalmazták, és a mellékletben erre vonatkozóan jelölt termékek ökológiai mezőgazdaságból származnak.
-  Élesztő alkalmazása esetén annak GMO (genetikailag módosított) mentesnek kell lennie
- Be kell tartani az ökológiai borkészítés során a kéndioxid-tartalomra vonatkozó korlátozásokat. (Vörösborok esetén max. 100 mg/l, fehérborok esetén max. 150 mg/liter.)
-  Az ökológiai borfeldolgozásban nem engedélyezett eljárások (hűtéssel történő sűrítés, alkoholelvonás, kéndioxid fizikai eljárással történő kivonása, elektrodialízis, kationcserélők, valamint azok a borászati eljárások, amelyek olyan mértékben módosítják a termék összetételét, hogy az félrevezető lehet az ökológiai bor valódi összetételét illetően) nem alkalmazhatók.
-  Be kell tartani a borászati eljárásokkal kapcsolatos korlátozásokat: Hőkezelés esetén a hőmérséklet nem magasabb 70 Celsius foknál. Semleges szűrőközeggel vagy anélkül végzett centrifugálás és szűrés esetén a pórusok mérete nem lehet 0,2 mikrométernél kisebb.

Miről ismerjük meg a biobort a boltok polcain?

Jelölés:
- a termék nevében szerepel a bio szó,
- az EU-öko logójának használata (a logóval egy látómezőben fel kell tüntetni az az utolsó árumanipulálást ellenőrző szervezet kódszámát és a mezőgazdasági eredetű összetevők származási helyét)

Források:
- Hungária Öko Garancia Kft. információs anyagok (www.okogarancia.hu)
- A Bizottság 203/2012/EU végrehajtási rendelete

Göblyös Judit

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

 

Szavazások

Milyen gyakran jár pincefalvakban?
 


Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés