• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Szakirodalmi áttekintés

Az elmúlt évtizedben megnőtt a borok iránt érdeklődők és az e témában megjelent irodalmak száma is. Míg egyeseket inkább csak a borkóstolás élménye érdekel, addig mások emellett szakmai ismeretekre is szeretnének szert tenni.

A könyvesboltokban azonban sokszor csak a külföldi „borértő” könyvek magyar nyelvű változataival találkozhatunk, amelyek értékes, ámde leginkább csak tömörebb összefoglalóknak tekinthetők.

Azok számára szeretnénk segítséget nyújtani, akik a szőlészet-borászat terén szeretnék elmélyíteni ismereteiket s kíváncsiak mind a mai, mind pedig az elmúlt évtizedekben megszerzett kutatási tapasztalatokon alapuló, e tárgykörben eddig megjelent szakkönyvekre.

A szőlészet-borászat és a hozzájuk kapcsolódó tudományok hazai irodalmának áttekintését témakörönként, abc sorrendben tesszük meg.

Szőlészet
BÉNYEI F.-LŐRINCZ A.-SZ. NAGY L. (1999): Szőlőtermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest
BOGNÁR K. (1989) Szőlő a homokon. Mezőgazda Kiadó, Budapest
CSEPREGI P. (1951): Gyakorlati szőlőélettani ismeretek. Egyetemi jegyzet, Budapest
CSEPREGI P. (1968): A szőlő metszése. Mezőgazda Kiadó, Budapest
CSEPREGI P. (1982): A szőlő metszése, fitotechnikai műveletei. Mezőgazda Kiadó, Budapest
CSEPREGI P. (1997): Szőlőtermesztési ismeretek. Mezőgazda Kiadó, Budapest
CSEPREGI P.-KRISZTEN GY. (1951): Bevezetés a szőlőtermesztés élet-és környezettanába. Egyetemi jegyzet, Budapest
DIÓFÁSI L. (1985): A minőségi borszőlőtermesztés tudományos alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest
EIFERT JNÉ (1981): Szőlőoltvány-termesztés élettani alapon. Mezőgazda Kiadó, Budapest
GÖBLÖS G.-JAKAB B. (1978): A szőlő gépi szüretelése és feldolgozása. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
HEGEDŰS Á.-KOZMA P.-NÉMETH M. (1966): A szőlő. Akadémiai Kiadó, Budapest
HORVÁTH S.(1975): Szőlő a házikertben. Mezőgazda Kiadó, Budapest
HORVÁTH S. (1987): A szőlő gyökérzete és talajművelése. Kiskunhalas
JUSTYÁK J. (1980): A szőlőültetvény állományklímája, hő-és vízháztartása. Kézirat
KAISER G. (1975): A korszerű szőlőtermesztés alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest
KAISER G. (1986): Szőlőtermesztésünk fényben és árnyékban. Mezőgazda Kiadó, Budapest
KLECZNER Ané (1981): A szőlőművelés gépi technológiája. Mezőgazda Kiadó, Budapest
KOZMA P. (1951): A szőlő nemesítése. Budapest
KOZMA P. (1963): A szőlő termékenységének és szelektálásának virágbiológiai alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest
KOZMA P. (1967): Szőlőtermesztés I-II. Mezőgazda Kiadó, Budapest
KOZMA P.-MOHÁCSY MNÉ-POLYÁK D. (1963): A szőlőtőke könnyezése s a könnyezési nedv összetétele. Kézirat
KOZMA P. (1968): A csemegeszőlő. Budapest
KRISZTEN GY. (1988): Szőlőlugas. Mezőgazda Kiadó, Budapest
KRISZTEN GY. (1973): A szőlő helyben oltása, döntése, bujtása. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
KRISZTEN GY. (1991): A szőlő metszése. Mezőgazda Kiadó, Budapest
KRISZTEN GY. (2007): Tavasztól tavaszig a szőlőben. Mezőgazda Kiadó, Budapest
KRISZTEN GY.-MARCINKÓ F.-MIKÓCZY I.-SZKOCSOVSZKY I. (1991): Szőlősgazdáknak régi és új művelésmódok. Mezőgazda Kiadó, Budapest
MENGEL K. (1976): A növények táplálkozása és anyagcseréje. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
SZŐKE L. (2004): Bioszőlő, biobor. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
PETROVICS J. (1894): Homoki szőlők telepítése és művelése. Budapest
PETTENKOFFER S. (1930): Szőlőművelés. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt., Budapest

Szőlőfajták
BÉNYEI F.-LŐRINCZ A. (2005): Borszőlőfajták, csemegeszőlő-fajták és alanyok, Mezőgazda Kiadó, Budapest
CSEPREGI P.-ZILAI J. (1955) : Szőlőfajtáink. Ampelográfia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
CSEPREGI P.-ZILAI J. (1989): Szőlőfajta-ismeret és-használat. Mezőgazda Kiadó, Budapest
HAJDU E. (2003): Magyar szőlőfajták. Mezőgazda Kiadó, Budapest
HAJDU E.-ÉSIK A.-né (2001):  Új magyar szőlőfajták. Mezőgazda Kiadó, Budapest
KATONA ZS. (1952): Szőlőfajtaismeret. Egyetemi jegyzet, Budapest
NÉMETH, M. (1967): Ampelográfiai album. Termesztett
borszőlőfajták 1. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
NÉMETH, M. (1970): Ampelográfiai album. Termesztett
borszőlőfajták 2. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
NÉMETH, M. (1975): Alany-, direkt termô- és csemegeszôlô-fajták. Mg-i Kiadó, Budapest
TÓTH I.-PERNESZ GY. (2001): SZőlőfajták. Mezőgazda Kiadó, Budapest
VANEK G. (1996): Szőlőfajták. A szőlő környezetbarát termesztésére. Mezőgazda Kiadó, Budapest

Növényvédelem
LECHOCZKY J.-REICHART G. (1968): A szőlő növényvédelme. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
LECHOCZKY J. (1985): A szőlő betegségei és ellenségei. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
SZŐKE L. (1998): A szőlő növényvédelme. Mezőgazda Kiadó, Budapest

Borászat
EDELÉNYI M. (1978): Borászati mikrobiológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
EPERJESI I.-KÁLLAY M.-MAGYAR I. (1998): Borászat. Mezőgazda Kiadó, Budapest
ERDŐSS T. (1986): Borvizsgálati módszerek. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
Ferenczi S. (1966): A szőlő, a must és a bor kémiája. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
GAZDAG L. (1983): A szőlő feldolgozása és a must erjesztése. Budapest
KÁDÁR GY. (1973): Borászat. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
1973.
MERCZ Á. (1962): Borászati gépek és kezelésük. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
MERCZ Á. (1999): A must és a bor egyszerű kezelése. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Mercz Á.-Kádár Gy.(2001): Borászati kislexikon. Mezőgazda Kiadó, Budapest
ORDÓDY G. (1969): Hordómérő táblázatok. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
SOMLYAI I. (1998): Gyakorlati borászati kémia. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest
TÖRÖK S. (1995): Borászok zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest

Szőlészet, borászat
BOGNÁR K.-MERCZ Á. (1995): Szőlőművelés, borkészítés. Mezőgazda Kiadó, Budapest
JACSMENIK GY. (1998): Szőlészet, borászat a kiskertben. Kheirón ’97 Kiadó, Debrecen
KOVÁCS GY.-MIKÓ Z.- SZABÓ GY. (1995): Hegyközség, szőlészet, borászat. Agrocent Kiadó, Budapest
MOLNÁR I. (1897): A szőlőművelés és borászat kézikönyve. Athenaeum R. Társulat Budapest
PROHÁSZKA F. (1986): Szőlő és bor. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
TERSÁNSZKY J. (1869): A jobb szőlőművelés, borkezelés és pincegazdálkodás korszerű könyve. Nagykanizsa

Szakszótár
LELKES L. (1993): Szőlészeti és borászati hatnyelvű értelmező szótár. Mezőgazda Kiadó, Budapest

Bor és gasztronómia
CEY-BERT R. GY. (2000): Magyar borok és ételek harmonizációja. Paginarium Kiadó, Budapest

Borkultúra, borföldrajz
BALASSA I. (1991): Tokaj-hegyalja szőleje és bora. Tokaj-Hegyaljai Á. G. Borkombinát, Tokaj
BÁRÁNY I. (2004): A magyar bor - borok, borvidékek, borászok. Corvina Kiadó, Budapest
BODNÁR L. (1987): Az egri és a mátraaljai történelmi borvidék. Heves megyei Tanács, Eger
CSÁVOSSY GY. (2003): Jó boroknak szép hazája, Erdély. Mezőgazda Kiadó, Budapest
CSÁVOSSY GY. (2006): Magyarán a borról. Mezőgazda Kiadó, Budapest
CSOMA ZS. (1986): Nászéjszakák bora: a somlai. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
CSOMA ZS. (2003): A borkóstolás története, művészete és gyakorlata. Agroinform Kiadó, Budapest 
CSOMA ZS. (2006): Bortörténeti breviárium. Budapest
CSOMA ZS.-BALOGH I. (2000): A szőlő és bor Magyarországon. Budapest
DVIHALLY A. M. (1932): A budai szőlőművelés története. Budapest
FEYÉR P. (1970): Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest
FEYÉR P. (1981): A szőlő- és a bortermelés Magyarországon 1848-ig. Budapest
HAJÓS GY. (1995): Borok könyve. Kossuth Könyvkiadó, Budapest
HARASZTI GY.(2002): Tokaji borok. Kossuth Kiadó, Budapest
HARASZTI GY.(2002): Villányi borok. Kossuth Kiadó, Budapest
KATONA J. (1987): Magyar borkalauz. Corvina Kiadó, Budapest
KATONA J.-DÖMÖTÖR J. (1963): Magyar borok-borvidékek. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
KELETI K. (1875): Magyarország szőlészeti statisztikája. Athenaeum Nyomda, Budapest
KOZMA P. (1995): A szőlő-és borkultúra Magyarországon. Mezőgazda Kiadó, Budapest
LELKES L. (2004): Magyar borhagyományok, borivási szokások. Mezőgazda Kiadó, Budapest
LICHTNECKERT A. (1990): A Balatonfüred-Csopaki borvidék története. A Veszprém megyei Levéltár Kiadványai, Veszprém
TÖRÖK S.-MERCZ Á.(1997): Magyar Borkultúra. Mezőgazda Kiadó, Budapest
TÖTTÖS G. (1987): A szekszárdi szőlő és bor. ALISCAVIN, Szekszárd
VÁRY J.-TÓTH S.-KÁDÁR GY. (1990): A borbírálat szókincse. Kiskunhalasi Á. G. Szakbiz.

Bormarketing
HAJDÚ I.né (1997): Bormarketing. Kertészeti és Él. ip Egyetem, 1997.
HAJDÚ I.né (2005): Borpiac. Mezőgazda Kiadó, Budapest
TATTAY L. (2001): A bor és az agrártermékek eredetvédelme. Mezőgazda Kiadó, Budapest

Borturizmus
HAJDÚ I.NÉ-MERLET I.-LAKNER Z. (2009): Turizmus Borturizmus. Alfadat-Press Kft., Tatabánya

Építészet
ANTAL D.-MERCZ Á.-NAGY I. (1965): A szőlészet és a borászat építményei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
DLUSZTUS I.-KAISER O. (2005) Borpincék. Alexandra Kiadó, Budapest 
LAPOSA J.-DÉKÁNY T. (2005): Borospincék mélyén. Corvina Kiadó, Budapest

Az előbbiekben említett szakirodalmak lajstroma korántsem teljes. Célunk, a legteljesebb gyűjtemény kialakítása, amelyhez olvasóink segítségét is szívesen fogadjuk. Ha bármely, a fent említett témákban releváns irodalmat ajánlanak nekünk, azt megköszönjük és oldalunkon feltüntetjük.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

 

Szavazások

Milyen gyakran jár pincefalvakban?
 


Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés